Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013

Ιστορία απ'το γεροντικό

Ένας αδερφός ρώτησε τον αββά Ποιμένα:

- Έκανα μεγάλη αμαρτία και θέλω να μείνω σε μετάνοια τρία χρόνια.

- Πολύ είναι, του λέει ο γέροντας.

Ρώτησαν τότε κάποιοι που βρίσκονταν εκεί:

- Φτάνουν σαράντα μέρες;

- Πολύ είναι, είπε πάλι ο αββάς. Εγώ νομίζω πως, αν ένας άνθρωπος μετανοήσει μ' όλη του την καρδιά και δεν συνεχίσει ν' αμαρτάνει πια, ακόμα και σε τρεις μέρες τον δέχεται ο Θεός.

απ'τον Μικρό Ευεργετινό, εκδ.Ι.Μ.Παρακλήτου