Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013

Η νηστεία των τροφών πρέπει να συνοδεύεται με έργα αγάπης!


Καλύτερα να πίνει κανείς κρασί με σύνεση, παρά νερό με έπαρση. Και παρακαλώ, πρόσεξε τους αγίους ανθρώπους που ήπιαν κρασί με θεοσεβή λογισμό και τους απερίσκεπτους που ήπιαν νερό χωρίς σύνεση που είναι ασεβείς και διεφθαρμένοι. 

Μην κατηγορήσεις πλέον ή επαινέσεις το είδος των τροφών, αλλά να μακαρίσεις ή να ελεεινολογήσεις το φρόνημα αυτών που χρησιμοποιούν τα είδη των τροφών με τρόπο σωστό ή βλαβερό για την ψυχή.

Ας μην ακολουθήσουμε ούτε εκείνους που κατηγορούν ούτε εκείνους που επαινούν, αλλά να νηστέψουμε με μέτρο, έστω κι αν μας πουν: «Ιδού άνθρωποι φάγοι και οινοπόται». 

Διότι στην πραγματικότητα ούτε η λήψη τροφής είναι κάτι, ούτε η αποχή, αλλά η πίστη που φανερώνεται με έργα αγάπης!


Αββάς Παλλάδιος
Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός 
τόμος Α΄