Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Τρισάγιος ὕμνος καὶ Δύναμις(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης,
σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα)

Ἅγιος ὁ Θεός, 
ἅγιος Ἰσχυρός, 
ἅγιος Ἀθάνατος· 
ἐλέησον ἡμᾶς.