Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Χωρίς ελευθερία...


Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος προς τα υπόλοιπα ζώα. Η δουλεία θα υπέτασσε τις ενέργειές του και θα έβαζε τις σκέψεις του σε περιορισμένο κύκλο, εντός του οποίου θα περιστρεφόταν εγκλωβισμένος. 

Οι ιδέες του καλού και του αγαθού θα του ήταν άγνωστες. Θα αγνοούσε τι είναι αισχρό, τι κακό, τι ψεύτικο, εφόσον δεν θα είχε εξουσία να αυτενεργεί, ώστε να μπορεί να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των έμφυτων ορμών του.


Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως