Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου (video, από την Ακολουθία Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού)Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου 
καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος 
καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα