Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2015

Ὅταν ἡ νοικοκυρά λέει τήν εὐχή, κάνοντας τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, ὅλα ἁγιάζονται. Καί τό φαγητό της, κι αὐτοί πού τρῶνε τό φαγητό...


Ὅταν ἡ νοικοκυρά λέει τήν εὐχή, 
κάνοντας τίς δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, ὅλα ἁγιάζονται. 
Καί τό φαγητό της, κι αὐτοί πού τρῶνε τό φαγητό...