Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Θρησκεία χωρίς παιδεία ...


Θρησκεία χωρὶς παιδεία ὁδηγεῖ στὴ δεισιδαιμονία, ἐνῶ παιδεία χωρὶς θρησκεία ὁδηγεῖ στὴν ἀσέβεια καὶ τὴν ἀθεΐα. 


Ἅγιος Νεκτάριος