Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Είναι σχέση αγάπης


Πρέπει να μάθουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι σχέση αναμαρτησίας, δηλαδή δεν είναι ότι εμείς θα καταστούμε από την πρώτη στιγμή αναμάρτητα όντα, και ηθικές προσωπικότητες τέλειες, ώστε από αυτά να βγαίνει μία χαρά η οποία έχει ως βάση τον εγωισμό και την οίηση. 

Η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης, σχέση παιδιών προς τον πατέρα τους. 

Και σχέση (για να πούμε την ορολογία των πατέρων), σχέση μετανοίας. Στην ορθόδοξη εκκλησία δεν υπάρχει αναμαρτησία, υπάρχει μετάνοια.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος