Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

Δικηροτρίκηρα

Τα Δικηροτρίκηρα αποτελούν χριστιανικά εκκλησιαστικά σκεύη που χρησιμοποιούνται στη λειτουργική. 

Αποτελούν σύνθετη λέξη από το δίκηρο και το τρίκηρο ή δικήριο και τρικήριο, που με τη σειρά τους προέρχονται από τον αριθμό των κεριών που φέρουν αυτά, "δύο+κεριά" και "τρία+κεριά" αντίστοιχα.

Τα δικηροτρίκηρα λοιπόν, είναι δύο κηροστάτες :

Ο ένας με δυο υποδοχές λαμπάδων συμβολίζοντας τις δύο φύσεις του Χριστού, τη θεϊκή και την ανθρώπινη.

Ο άλλος κηροστάτης με τρείς θέσεις λαμπάδων, συμβολίζει τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος.

«Τριάδος η φανέρωσις εν Ιορδάνη εγένετο. Ο Πατήρ ηυδόκησεν, ο Λόγος σαρξ εγένετο και το Πνεύμα το Άγιον εν είδει περιστεράς ην καταβαίνον επ΄ Αυτόν».


Τα δικηροτρίκηρα είναι οι βάσεις, πάνω στις οποίες στερεώνονται τα κεριά με τα οποία ο επίσκοπος ευλογεί τον λαό κατά την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιστάμενος στο ανώτερο σημείο του σολέα, προ της Ωραίας Πύλης, όπου κρατώντας δια μεν της δεξιάς το τρικήριο, δια δε της αριστεράς το δικήριο υψώνει ευλαβώς αυτά, μετά τον προτελευταίο Τρισάγιο ύμνο (Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός...), λέγοντας την ακόλουθη ευχή - παράκληση:

"Κύριε, Κύριε επίβλεψον εξ ουρανού και ίδε 
και επίσκεψαι την άμπελον ταύτην
και κατάρτισαι αυτήν, 
ην εφύτευσεν η δεξιά Σου''

Τελειώνοντας την ευχή διασταυρώνει δις χιαστί τα δικηροτρίκηρα ευλογώντας έτσι το εκκλησίασμα.  • Στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και ο Αυτοκράτορας αμέσως μετά την είσοδό του στην εκκλησία (ναό) σφράγιζε με δικηροτρίκηρα το εκκλησίασμα.
  • Σημειώνεται επίσης ότι χρήση δικηροτρίκηρων γίνεται μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία.