Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014

Τρισάγιος Ὕμνος - Δύναμις(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή 2 Φεβρουαρίου 2014, της Υπαπαντής)


Ἅγιος ὁ Θεός...Ἅγιος Ἰσχυρός...Ἅγιος Ἀθάνατος...Ἐλέησον ἡμᾶς...