Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

Λογισμοί


Οἱ λογισμοὶ ποὺ σοῦ φέρνουν ἀμηχανία καὶ ταραχὴ προέρχονται ἀπὸ τὸ διάβολο. 

Οἱ κατὰ θεὸν λογισμοὶ ἐμπνέουν σιγουριὰ καὶ εἰρήνη. 
Πάλεψε καὶ θὰ τ' ἀποκτήσεις. 

( Ὅσιος Μᾶρκος )