Τετάρτη 6 Μαΐου 2015

Ταπείνωση...Είπε Γέρων:
          Ταπείνωση είναι το κάτω σκαλοπάτι των αρετών.

     Αγάπη είναι το επάνω σκαλοπάτι. Γιατί δεν αγιάζουμε σήμερα; 

Γιατί δεν έχουμε ταπείνωση.