Σάββατο 16 Μαΐου 2015

Αμάρτησες; Μετανόησε


Κανένας δεν πρέπει να απογοητεύεται για την σωτηρία του…

Αμάρτησες; Μετανόησε. 

Χιλιάδες φορές αμάρτησες; Χιλιάδες φορές μετανόησε.


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος