Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

Η εικόνα του δίκαιου ανθρώπουΑγ. Νεκτάριος Πενταπόλεως


Η εικόνα του δίκαιου είναι γεμάτη χάρη! Όλες μαζί οι αρετές ήρθαν και του ζωγράφισαν τον χαρακτήρα «γιατί στη δικαιοσύνη υπάρχουν όλες οι αρετές μαζί». Σπέρνει δικαιοσύνη και ευχαριστιέται με τους καρπούς της. Ο Κύριος εισακούει την προσευχή του. 

Ο δίκαιος θα ανθίσει σαν τον φοίνικα και θα αυξηθεί όσο ο κέδρος του Λιβάνου. Οι καρποί της δικαιοσύνης του δεν χάνονται΄ λαβαίνει δε τον μισθό του από τον Κύριο. Ο δίκαιος ζει μέσα στη χαρά και την ευφροσύνη΄ το φώς του δίκαιου λάμπει για πάντα, η δε ευλογία του Θεού ακουμπάει επί της κεφαλής του.

Η ευφροσύνη πληροί τον χρόνο του δίκαιου΄ ευλογείται το σπίτι του και μεγαλώνει η δύναμή του. Η σωτηρία του δίκαιου προέρχεται από τον Θεό και ο Θεός τον υποστηρίζει. 

Το σπέρμα του θα υπάρχει από γενεά σε γενεά και τα παιδιά του σαν μικρά κλαριά ελαιών, που φυτρώνουν γύρω από τον κορμό της ελιάς, θα στέκονται γύρω από το τραπέζι του. Ο Κύριος δεν απομακρύνει τα μάτια του από τον δίκαιο και τον βοηθά στις αντιξοότητές του και θα τον δοξάσει.

Ο Κύριος έχει τον δίκαιο κάτω από την επίβλεψή του και ακούει την προσευχή του “Εκέκραξε ο δίκαιος και ο Κύριος τον εισάκουσε” τον απομάκρυνε απ’ όλες τις θλίψεις του. «Φυλάσσει Κύριος πάσα τα οστά αυτού, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται». 

Ο Κύριος τον προστατεύει και είναι μαζί του όλες τις ημέρες της ζωής του. Αν του ορμήσουν ποταμοί, δεν θα τον παγιδεύσουν και αν διαβαίνει ύδατα δεν θα παρασυρθεί από αυτά, γιατί ο Κύριος είναι μαζί του. Αν περάσει μέσα από τη φωτιά, δεν θα καεί΄ η δεξιά του Κυρίου θα τον σκεπάσει.

Ο δίκαιος είναι άμεμπτος και τα χέρια του καθαρά από τη βρωμιά της αδικίας και η καρδιά του αμόλυντη από ανομίες.

Ο δίκαιος εμφανίζεται με πολύ θάρρος μπροστά στο δικαστήριο και το πρόσωπό του λάμπει μέσα από την απολογία του. 

Ο δίκαιος θα κληρονομήσει τη γη και το μνημόσυνο αυτού θα υπάρχει αιώνια. Το όνομά του θα το ευλογούν γενεές γενεών και τη δικαιοσύνη του θα τη διηγούνται οι απόγονοί του. 

Στα χέρια του δίκαιου υπάρχει πηγή ζωής και τα παιδιά του δεν πρόκειται να λιμοκτονήσουν. Από τον πλούτο των ασεβών θησαυρίζει ο δίκαιος.

Οι δρόμοι του δίκαιου φωτίζονται από φως και οι οδοί του είναι ευθείες ενώπιον του Κυρίου. Ο δίκαιος αν πέσει θα ξανασηκωθεί. Κι αν επτά φορές πέσει, επτά θα σηκωθεί. Ο ίδιος ο Κύριος θα τον σηκώσει από το παράπτωμά του. Τα χείλη του δίκαιου άνδρα στάζουν χάρη, το δε στόμα του λαλεί σοφία. 

Είναι μακάριος ο δίκαιος και θα είναι μακάριοι και οι απόγονοι που θα προέλθουν απ’ αυτόν.

Των δικαίων οι ψυχές βρίσκονται στα χέρια του Θεού και δεν τους αγγίζει κανένα βάσανο. Η ελπίδα των δικαίων είναι αθάνατη. Οι δίκαιοι ζουν αιώνια και ο μισθός τους παρέχεται από τον Κύριο΄ το ίδιο και η φροντίδα, από τον Κύριο δίνεται. Γι’ αυτόν το λόγο θα λάβουν βραβείο από το ίδιο το χέρι του Κυρίου, που θα είναι το βασίλειο της ευπρέπειας και το στολίδι του κάλλους, γιατί η δεξιά Του θα τους σκεπάσει και ο βραχίονάς Του θα τους υπερασπιστεί.

Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής των δικαίων είναι αριθμημένες από τον Θεό και ούτε μία απ’ αυτές δεν θα πέσει δίχως τη θέλησή Του.

Μακάριος άνθρωπος ο δίκαιος.


(Από το βιβλίο: “ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ”
ΕΚΔΟΣΕΙΣ “ΑΘΩΣ”)
πηγή