Σάββατο 2 Μαΐου 2015

Γνωρίζοντας το Θεό, νοιώθεις γεμάτος...


Ὅταν ὁ ἄνθρωπος δὲν πιστεύη στὴν ἄλλη ζωή, ζητάει νὰ γνωρίση τὸν κόσμο, νὰ χαρῆ σ΄αὐτὴν τὴν ζωὴ ἐκεῖνο, τὸ ἄλλο..., καὶ τελικὰ τί βγαίνει; 

Ἔχει συνέχεια μέσα του ἕνα κενό. 

Ἐνῶ, ἅμα πιστέψη στὸν Θεό, γνωρίζει τὸν Θεό, τὸν γνωρίζει ὁ Θεὸς καὶ τότε νιώθει μέσα του γεμάτος.


Άγιος Γέρων Παΐσιος