Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

Οι ιεροὶ σπόροι

Ενσωματωμένη εικόνα 1

Στην ψυχὴ του αγοριού ή του κοριτσιού, που έχει λάβει ευλογημένη αγωγὴ απὸ τους γονείς του, ποτὲ δεν θα θριαμβεύσει το κακό. 

Μπορεί προς στιγμήν, ο άνθρωπος ν᾿ απομακρυνθεί απὸ το σωστὸ δρόμο. 

Όμως οι ιεροὶ σπόροι, που έχουν φυτευθεί απὸ τους γονείς και τον Πνευματικὸ μέσα του, θα τον αφυπνίσουν απὸ την αμαρτωλότητα και θα τον επαναφέρουν στον Παράδεισο που έχασε.

Στάρετς Αλέξιος Μετσώφ