Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του...


Είπε Γέρων:

Όταν προσεύχεσαι, να ξεχνάς την σωματική σου αρρώστια, να την αποδέχεσαι σαν κανόνα, σαν επιτίμιο, για την άφεση των αμαρτιών σου. 

Για τα παραπέρα μην ανησυχείς, άφησέ τα στο Θεό και ο Θεός ξέρει τη δουλειά Του...