Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Τότε είμεθα άξιοι

20160130-2

Πρέπει να νικήσομε τον εγωισμό μας, για να βασιλεύσει μέσα μας η αγάπη του Θεού, και τότε είμεθα άξιοι για τον Παράδεισο.


Γέροντας Γεώργιος Γρηγοριάτης (Καψάνης)