Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

«Υπάρχει φωτιά πάνω σου η οποία άμα πλησιάσω θα με κάψει» (Θαυμαστό περιστατικό!)


Τήν παρακάτω ἱστορία μᾶς τήν διηγεῖται ὁ ἱερεύς τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κλιμακίου Κολουέζι π. Ἰάκωβος Μπάνζα. Σήμερα, μετά ἀπό 20 χρόνια καρποφόρου ἱερατικῆς του προσφορᾶς, μετετέθη τό ἔτος 2000 στό Μπραζαβίλ ὡς Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος.

«Εἶμαι ἱερεύς στό ῾Ιεραποστολικό Κλιμάκιο Κολουέζι. Ὑπηρετῶ ὡς Ἐφημέριος στίς ἐνορίες τοῦ ῾Αγίου Ἀνδρέου Λουαλάμπας, ῾Αγίου Θωμᾶ Καρκαζέμπε καί ῾Αγίας Παρασκευῆς Κατέμπι.

Ἡ ἱστορία πού θά σᾶς διηγηθῶ συνέβη τόν Αὔγουστο τοῦ 1990 στήν συνοικία τῶν ἀφρικανῶν Ἀδελφῶν μας τοῦ Κολουέζι, πού λέγεται Καμανιόλα.

῾Ο ὑπεύθυνος τοῦ Κλίμακίου μας ῾Ιερομ. π. Μελέτιος (νῦν Ἐπίσκοπος) εἰδοποιήθηκε ἀπό δύο οἰκογένειες Χριστιανῶν μας νά μεταβεῖ στά σπίτια τους γιά νά διευθετήσει κάποιο πρόβλημά τους πού εἶχε σχέσι μέ τήν μαγεία. Ἐκεῖνος ἔστειλε ἐμένα πού ὡς ντόπιος γνωρίζω καλύτερα τήν γλῶσσα καί τήν νοοτροπία τῶν συμπατριωτῶν μου.


Τό πρόβλημα εἶχε ὡς ἑξῆς: ῞Ενα ἀγόρι ἡλικίας 13 ἐτῶν, προερχόμενο ἀπό τήν φυλή Μπαλούμπα τῆς περιοχῆς Κατάγκα (σημειωτέον ὅτι στό Κογκό ὑπάρχουν 360 Φυλές) ἦταν ἀπό τά ἑπτά του χρόνια μάγος. Τό εἶχε μυήσει ὁ παπποῦς του στά σκοτεινά μυστήρια τῆς μαύρης μαγείας. ῎Εμενε στό σπίτι τοῦ θείου του, ἀδελφοῦ τοῦ πατέρα του, διότι οἱ γονεῖς του τό εἶχαν διώξει ἀπό τό σπίτι τους.

Ἐκεῖ πού ἔμενε τό παιδί, κατοικοῦσε δίπλα καί μία οἰκογένεια ὀρθοδόξων Χριστιανῶν μας. Μέσα στήν συνοικία ἀνεκάλυψε αὐτό τό παιδί καί μία γυναῖκα μάγισσα. Πῶς τήν ἀνεκάλυψε; Εἶδε ἐκείνη τόν μικρό μάγο ἀπό μακριά καί τόν προσκύνησε. Τόν ἐγνώρισε ὅτι εἶναι ἀνώτερός της, παρά τό μικρόν τῆς ἡλικίας του, διότι τό δαιμόνιο πού ἔχει εἶναι ἀνώτερο ἀπό τό δαιμόνιο πού κατοικεῖ μέσα της. Αὐτή λοιπόν ἡ μάγισσα τοῦ εἶπε: «Ἐσύ, παιδί μου, θά γίνης ἄνδρας μου καί θά εἶσαι ὁδηγός μου στόν δρόμο τῆς μαγείας».

Κάποια ἡμέρα ἔστειλε αὐτή τό παιδί λέγοντάς του: «Πήγαινε νά βρεῖς τροφή (δηλ. νά σκοτώση ἄνθρωπο) γιά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς». Τό ἀγόρι βρῆκε ὡς τροφή τόν θεῖο του, στό σπίτι τοῦ ὁποίου καί ἔμενε. Ἐπῆρε κρυφά τό ἐσώρουχό του καί τό μετέφερε στό σπίτι τῆς μάγισσας. Κατόπιν ἐπῆγε στό διπλανό σπίτι τῶν Χριστιανῶν μας καί ἔδωσε σέ δύο ἀδελφάκια στό ἕνα μελιτζάνα καί στό ἄλλο ψάρι. Τά παιδάκια αὐτά ὡς πεινασμένα τά ἔβαλαν στό στόμα τους καί αἰσθάνθηκαν μιά διαφορετική γεῦσι. Ἐνόμιζαν ὅτι ἔτρωγαν ἀνθρώπινο ὠμό κρέας. ῞Οταν τό ἕνα παιδί ἔφαγε τήν φαινομένη μελιτζάνα ἔχασε τά μυαλά του.

Ο θεῖος τοῦ μικροῦ μάγου ἀνήκει σέ μία προτεσταντική κοινότητα, ἡ ὁποία λέγεται Μπασάντου. Ἐκεῖ οἱ πάστορες, ἀγνοῶντας ποῦ ὑπάρχει ἡ Θ. Χάρις, συνεργάζονται ἄριστα μέ τούς δαίμονες. Μία ἡμέρα πού ὁ πάστορας ἔκανε τίς προσευχές του, εἶπε μπροστά σ᾿ ὅλους τούς ὀπαδούς του ἀπευθυνόμενος στόν θεῖο τοῦ παιδιοῦ: «῾Η οἰκογένειά σου δέν εἶναι καλά. Στό σπίτι σου ἔχεις ἕνα παιδί πού εἶναι μάγος».

Ο θεῖος του μετά ἐπῆρε τόν ἀνεψιό του καί τόν ἔφερε στήν «ἐκκλησία» τους. Αὐτοί ἄρχιζαν νά κάνουν τίς προσευχές τους καί τό παιδί ἔβγαζε ἕνα σχοινί ἀπό τό στόμα του πού εἶχε τρεῖς κόμπους. Εἶχε δέσει μ᾿ αὐτό γιά νά σκοτώσει τρεῖς ἀνθρώπους. ῾Ο πάστορας ρώτησε τό παιδί-μάγο:

– Τί εἶναι αὐτό τό σχοινί;

– Ο ἕνας κόμπος εἶναι γιά τόν θεῖο μου καί οἱ ἄλλοι δύο γιά τά παιδιά μιᾶς οἰκογένειας.

Μετά εἶπε τό παιδί-μάγος:

– Πᾶμε στό σπίτι ἐκείνων τῶν Χριστιανῶν.

῞Οταν ἔφθασαν ἐκεῖ, ζήτησαν νά μποῦν μέσα. Ἐκεῖ κάτω ἀπό ἕνα κρεββάτι ἦταν μία χονδρή ρίζα, τήν ὁποία καί ξερρίζωσαν. Μετά ἐπῆγαν στό διπλανό δωμάτιο κι ἔκαναν τό ἴδιο βγάζοντας μιά ρίζα κάτω ἀπό τό κρεββάτι τοῦ ἄλλου παιδιοῦ. Κατόπιν ἔφυγαν γιά τά σπίτια τους. Μ᾿ αὐτές τίς ρίζες θά ἔκαναν τά μαγικά τους στά δύο αὐτά παιδιά πού θά ἐπήγαιναν τό βράδυ νά κοιμηθοῦν.

Οἱ ὀρθόδοξοι γονεῖς τῶν παιδιῶν εἶπαν μεταξύ τους ὅτι εἶναι ἀνάγκη νά εἰδοποιηθῆ ὁ ἱερεύς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πράγματι, μέ ἐντολή τοῦ π. Μελετίου ἐπῆγε στό σπίτι τους ὁ π. Ἰάκωβος. Ἐκάλεσε τόν νεαρό μάγο νά συζητήσουν. Ἐρώτησε τόν θεῖο τοῦ παιδιοῦ:

– Γνωρίζεις τό πρόβλημα τοῦ ἀνεψιοῦ σου;

– Ναί, ξέρω ὅτι εἶναι μάγος. Μετά ἐρωτᾶ τό παιδί:

-Εἶσαι μάγος;

-Ναί, εἶμαι μάγος.

– Δῶσε μου τά μαγικά σου ἀντικείμενα.

– Δέν μπορῶ νά σοῦ τά δώσω, διότι θά ἀγριέψει μία ἄλλη γυναῖκα καί θά μέ σκοτώσει. Ἐννοοῦσε τήν μάγισσα.

– ῎Οχι, τοῦ εἶπε. Δέν θά σέ σκοτώσει. Ἐάν ἐλπίζεις στόν Ἀληθινό Θεό, δέν θά πεθάνεις.

Τά χέρια του ἦταν δεμένα. Ὁ π. Ἰάκωβος τά ἔλυσε λέγοντάς του:

-Ἐγώ σ᾿ ἀγαπῶ καί πιστεύω ὅτι ὁ Θεός μας θά σέ βοηθήσει. Τό παιδί τοῦ ἀπήντησε:

-Ἐμεῖς κάνουμε τίς προσευχές καί τά μυστήριά μας μέσα στά νεκροταφεῖα τά μεσάνυκτα.

– Πῶς ἀρχίζεις τά μαγικά σου τεχνάσματα γιά νά μαγέψεις ἄλλους ἀνθρώπους;

– Παίρνουμε ἕνα ἐσώρουχο ἤ μία κλωστή ἀπό τά ροῦχα τοῦ ἀνθρώπου, πού θέλουμε νά μαγέψουμε ἤ νά σκοτώσουμε ἤ νά τόν φέρουμε στήν δική μας ὁμάδα.

Τόν ρώτησε:

– Αν κρατήσεις τό ἄκρο τοῦ ρούχου ἑνός ἀνθρώπου, πιστεύεις ὅτι μπορεῖς νά τόν μαγέψεις ;

– Ναί, εἶναι πολύ εὔκολο.

– Δηλαδή, ἄν ἐσύ κρατήσεις μία κλωστή ἤ τήν ἄκρη τοῦ ράσου μου, τοῦ εἶπε ὁ π. Ἰάκωβος, μπορεῖς νά μέ μαγέψεις;

– ῎Οχι!!! ῾Υπάρχει φωτιά ἐπάνω σου, ἡ ὁποία ἅμα πλησιάσω θά μέ κάψει. Μετά ρώτησε τούς γονεῖς του:

– Ἀλήθεια τό παιδί σας εἶναι μάγος;

– Ναί, πάτερ. Εἶναι μάγος ἀπό ἑπτά ἐτῶν.

– Πρέπει νά τό βοηθήσετε νά βγεῖ ἀπό τήν μαγεία, διότι θά ἔχη προβλήματα στήν ζωή του καί τήν ἀπώλεια τῆς ψυχικῆς του σωτηρίας. Σήμερα μπῆκε σέ σπίτι Χριστιανῶν, αὔριο σέ σπίτι εἰδωλολατρῶν, μεθαύριο θά τό δέσουν καί θά τό ρίξουν στίς φυλακές. Τότε ἐσεῖς θά πληρώνετε χρήματα καί στό Κράτος καί στούς ἀνθρώπους τοῦ σπιτιοῦ πού μπῆκε.

Κατόπιν ἐκάλεσε ὅλους τούς ἐκεῖ εὑρισκομένους Χριστιανούς μας. ῎Εγραψε τά ὀνόματά τους καί διάβασε Μικρόν Ἁγιασμό. Μετά ἐδιάβασε τούς ἐξορκισμούς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί στά δύο τά παιδιά καί ἄλειψε τό μέτωπό τους μέ τό Μῦρο τῆς Παναγίας Μαλεβῆς, τό ὁποῖο τοῦ εἶχαν δώσει Πατέρες ἀπό τήν ῾Ιεραποστολή μας. ῞Ολοι εὐχαριστήθηκαν καί δόξασαν τόν Θεό. Ἀπό τότε δέν παρουσίασαν τά παιδιά αὐτά καμμία δαιμονική ὑποτροπή. Πηγαίνουν στήν ἐκκλησία, ἐξομολογοῦνται καί κοινωνοῦν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων.

Τέλος ἄς σημειωθῆ ὅτι τό παιδί-μάγος ἐπιστρέφοντας στό σπίτι του, ἔχασε τελείως τά μυαλά του.


από το βιβλίο: «Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ»
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου