Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Έγινε μίσος


Η αμαρτία και τα πάθη δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαστροφές των ανθρωπίνων κατά φύσιν ενεργειών αυτών δηλαδή των δωρεών που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. 

Δηλαδή ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο την αγάπη, αφού αυτός είναι αγάπη, και διεστράφη η αγάπη και έγινε μίσος. 

Από ανιδιοτελής αγάπη έγινε ιδιοτελής αγάπη.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος