Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014

Τὴ σιωπὴ νὰ ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπό τό λόγο


Τὴ σιωπὴ νὰ τὴν ἀγαπᾶς περισσότερο ἀπό τό λόγο. 
Γιατὶ ἡ σιωπὴ φέρνει θησαυρό, ἐνῶ ἡ ὁμιλία τὸν σκορπίζει.

Ἀββᾶς Ἠσαΐας