Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014

Προσευχή Γέροντος Σωφρονίου του Essex


Κύριε, ασθενής ειμί.
Συ οίδας τούτο.
Μη υπερίδης με.
Μη αποστής απ εμού
εν τη πτώση μου.

Γενού εγγύς εμού,
του μηδαμινού,
αλλά διψώντος σε.

Σκήνωσον συ αυτός εν εμοί
παν ότι ενετείλω ημιν,
εν αγάπη ασαλεύτω
εις αιώνας αιώνων.