Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ιερό Ναό Παντανάσσης Κατερίνης


Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
νίκας τοῖς Βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος 
καὶ τὸ σὸν φυλάττων διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.


Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, 
καὶ τὴν ἁγίαν σου Ἀνάστασιν δοξάζομεν.