Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Αναμμένο κερί

Όσιος Σεραφείμ του Σάρωφ

Ο άνθρωπος με την σάρκα του ομοιάζει με αναμ­μένο κερί.

Το κερί είναι προορισμένο να λιώσει και ο άνθρωπος να πεθάνει.

Η ψυχή του όμως είναι αθά­νατη, γι’ αυτό και η μέριμνά μας πρέπει να στρέφεται περισσότερο για την ψυχή παρά για το σώμα: 

«Τι γάρ ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμον όλον κερδήση, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού» (Ματθ. ιστ’, 26).