Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Το παγωμένο βουνό του γογγυσμού

Κοιμήθηκε η μεγαλόσχημη μοναχή Σεργία. Εμείς στεκόμαστε δίπλα στο Γέροντα στο ναό της Κοιμήσεως και μας λέει:

- Λοιπόν, η ψυχή της μακάριας γερόντισσας Σεργίας τώρα δοκιμάζει κάτι τέτοιο: 


Είναι σαν να βρίσκεται μπροστά της ένα παγωμένο βουνό. Αυτή υψώνεται και πάλι κατρακυλά κάτω. Πάλι υψώνεται μέχρι το μέσον τού βουνού, σχεδόν φτάνει στην κορυφή και πάλι κάτω... 

Αυτό το εμπόδιο πού είναι μπροστά της είναι η αμαρτία του γογγυσμού, μια φοβερή αμαρτία. Αυτή την παραδέχθηκε, όταν την περιποιούνταν πριν το τέλος της. Όμως μην ανησυχείτε, είπε ζωηρά ο π. Σάββας.

Εμείς όλοι τώρα θα προσευχηθούμε γι' αυτήν και το εμπόδιο αυτό θα εξαφανιστεί. Η ψυχή της ελεύθερη θα φύγει. Και την τεσσαρακοστή ήμερα ο Κύριος θα την δεχθεί στην αιώνια ειρήνη, στην αιώνια χαρά.


Από το βιβλίο ''ΣΤΑΡΕΤΣ ΣΑΒΒΑΣ Ο ΠΑΡΗΓΟΡΗΤΗΣ''
πηγή