Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

Γιατί η θύρα είναι χαμηλή;


Ο λόγος του Θεού έχει χαμηλή θύρα. 

Για να εισέλθει κάποιος μέσα ή πρέπει να είναι παιδί ή πρέπει να σκύψει ταπεινά το κεφάλι.


Άγιος Αυγουστίνος