Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Η φροντίδα της ψυχής


Φροντίζετε την ψυχήν σας μόνον· 
αυτήν μεριμνάτε να σώσετε, 
οπού είναι τιμία, 
αθάνατος.Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής