Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε! Ἀλληλούϊα!

Video, από τη σημερινή Αρχιερατική Θεία Λειτουργία 
των Χριστουγέννων.


Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, 
Χριστὸν ἐνεδύσασθε! 
Ἀλληλούϊα!