Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2022

Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ

 I.N.Pantanassis · Κοινωνικόν Χριστουγέννων Λύτρωσιν Απέστειλε (Δανιήλ Πρωτοψάλτου)


Κοινωνικόν Δανιήλ Πρωτοψάλτου 

(Ζωντανή ἠχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακῇ 25.12.2022)

Λύτρωσιν ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ. Ἀλληλούϊα.