Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Γιὰ τὸ ὅτι δὲν πρέπει νὰ κρίνουμε τὸν πλησίον μας - Β΄ Μέρος


Ὅσοι ὅμως θέλουν νὰ σωθοῦν, δὲν προσέχουν καθόλου τὰ ἐλαττώματα τοῦ πλησίον, ἀλλὰ προσέχουν πάντοτε τὶς δικές τους ἀδυναμίες καὶ ἔτσι προκόβουν. 

Σὰν ἐκεῖνον ποὺ εἶδε τὸν ἀδελφό του νὰ ἁμαρτάνει καὶ στενάζοντας βαθιὰ εἶπε: «Ἀλλοίμονό μου, γιατί σήμερα πέφτει αὐτός, ὁπωσδήποτε αὔριο θὰ πέσω ἐγώ». 

Βλέπεις μὲ ποιὸ τρόπο ἐπιδιώκει τὴ σωτηρία του, πῶς προετοιμάζει τὴν ψυχή του; Πῶς κατάφερε νὰ ξεφύγει ἀμέσως ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ ἀδελφοῦ του; Γιατί, λέγοντας ὅτι «ὁπωσδήποτε θὰ ἁμαρτήσω καὶ ἐγὼ αὔριο», ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὸν ἑαυτό του νὰ ἀνησυχήσει καὶ νὰ φροντίσει γιὰ τὶς ἁμαρτίες ποὺ ἐπρόκειτο δῆθεν νὰ κάνει. Καὶ μ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο ξέφυγε τὴν κατάκριση τοῦ πλησίον. 

Καὶ δὲν ἀρκέσθηκε μέχρις ἐδῶ, ἀλλὰ κατέβασε τὸν ἑαυτὸ του χαμηλότερα ἀπ΄ αὐτὸν ποὺ ἁμάρτησε, λέγοντας: «Καὶ αὐτὸς μέν μετανοεῖ γιὰ τὴν ἁμαρτία του, ἐγὼ ὅμως δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ μετανοήσω, δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ τὰ καταφέρω, δὲν εἶναι σίγουρο ὅτι θὰ ἔχω τὴ δύναμη νὰ ἀλλάξω ζωή».

Βλέπεις τὸ φωτισμὸ τῆς θείας αὐτῆς ψυχῆς; Γιατί, ὄχι μόνο κατάφερε νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὴν κατάκριση τοῦ πλησίον, ἀλλὰ ἔβαλε τὸν ἑαυτὸ της πιὸ κάτω ἀπ΄ αὐτόν. Καὶ ἐμεῖς οἱ ἄθλιοι, ἐντελῶς ἀδιάκριτα, κατακρίνουμε, ἀποστρεφόμαστε, ἐξευτελίζουμε, ἂν δοῦμε ἢ ἂν ἀκούσουμε ἢ ἂν ὑποψιαστοῦμε κάτι. 

Καὶ τὸ χειρότερο εἶναι ὅτι δὲν σταματᾶμε μέχρι τὴ ζημιὰ ποὺ κάνουμε στὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ συναντᾶμε καὶ ἄλλον ἀδελφὸ καὶ ἀμέσως τοῦ λέμε: «Αὐτὸ καὶ αὐτὸ ἔγινε». Καὶ τοῦ κάνουμε κακό, βάζοντας στὴν καρδιὰ του ἁμαρτίες. 

Καὶ δὲν φοβόμαστε τὸν προφήτη Ἀββακοὺμ ποὺ εἶπε: «Ἀλλοίμονο σ΄ ἐκεῖνον ποὺ ποτίζει τὸν ἀδελφό του μὲ κρασὶ ποὺ θολώνει τὸ μυαλὸ» (Ἀβ. 2, 15). Ἀλλά, ἐνῶ κάνουμε διαβολικὸ ἔργο, δὲν ἀνησυχοῦμε κιόλας. Γιατί, τί ἄλλο ἔχει νὰ κάνει ὁ διάβολος ἀπὸ τὸ νὰ ταράζει καὶ νὰ βλάπτει; 

Καὶ γινόμαστε...συνεργάτες τῶν δαιμόνων καὶ γιὰ τὴ δική μας καταστροφὴ καὶ γιὰ τοῦ πλησίον. Γιατί αὐτὸς ποὺ βλάπτει μία ψυχή, βοηθᾶ στὸ ἔργο τῶν δαιμόνων. Ὅπως ἀκριβῶς καὶ αὐτὸς ποὺ ὠφελεῖ μία ψυχή, συνεργάζεται μὲ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους.


Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἀββᾶ Δωροθέου» ἔργα ἀσκητικά, 
ἐκδόσεις «Ἑτοιμασία» Ι. Μονὴ Τ.Προδρόμου Καρέας.