Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013

Quotes...Αποφθέγματα...
Όποιος θέλει να νικήσει το πνεύμα της καταλαλιάς, 
ας επιρρίπτει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, 
αλλά στον δαίμονα που τον έσπρωξε στην αμαρτία.