Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013

Ἡ προσευχή


«Ἡ προσευχή καί ἡ δέηση κάνουν τούς ἀνθρώπους ναούς Θεοῦ. Ὅπως ὁ χρυσός, οἱ πολύτιμοι λίθοι καί τά μάρμαρα κάνουν τά παλάτια τῶν βασιλέων, ἔτσι καί ἡ προσευxή κάνει τούς ἀνθρώπους ναούς τοῦ Χριστοῦ. 

Τί λοιπόν μεγαλύτερο ἐγκώμιο μπορεῖ νά γίνει γιά τήν προσευχή, ἀπό τό ὅτι κάνει τούς ἀνθρώπους ναούς τοῦ Θεοῦ;

Ἐκεῖνος πού δέν τόν χωροῦν οἱ οὐρανοί, Αὐτός εἰσέρχεται στήν ψυχή πού ζεῖ μέ προσευχές».


* * *


«Ὅπως, ὅταν σέ κάποια πόλη μπαίνει μία βασίλισσα, ἀκολουθεῖ κατ’ ἀνάγκην μαζί της ὅλος ὁ πλοῦτος, ἔτσι καί ἡ προσευχή· ὅταν μπαίνει στήν ψυχή, μπαίνει μαζί της καί κάθε ἀρετή».


Κάλλιστος καί Ἰγνάτιος οἱ Ξανθόπουλοι