Παρασκευή 1 Αυγούστου 2014

Ο αγωνιστής μαθητής κοπιάζει...


Εις ένα σχολείον, άλλοι λαμβάνουν άριστα, άλλοι την βάσιν και άλλοι απορρίπτονται. Ο ίδιος δάσκαλος, η ίδια νουθεσία. Πταίει ο δάσκαλος ή ο μαθητής;

Ο αγωνιστής μαθητής διαβάζει ημέρα και νύκτα, αγωνίζεται, ξενυκτάει, και ούτω προοδεύει.

Να μην χάνωμε ούτε λεπτόν, θα ζητήσωμεν ένα λεπτόν του χαμένου χρόνου μας και δεν θα μας δοθή, δια τούτο, εις κάθε λεπτόν της ώρας να κάνωμε καλήν αγοράν.


από το βιβλίο: "Δοκιμασμένες πνευματικές νουθεσίες"
Γέροντος Εφραίμ, προηγουμένου Ι.Μ. Φιλοθέου
εκδ. Ορθόδοξη κυψέλη