Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

Τὸ ἀπολυτίκιον τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014,
ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου


Ἦχος α’

Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας. 
Ἐν τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε, 
Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς, 
καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη, 
ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.