Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Η θέλησις πρέπει να συνοδεύεται από τα έργα


«Θέλεις να γίνεις ενάρετος; Κάνε μόνο την αρχή. 

Αλήθεια, πες μου, στην περίπτωση όλων των τεχνών, όταν θέλουμε ν’ ασχοληθούμε μ’ αυτές, αρκούμαστε μόνο στη θέληση ή και επιδιδόμαστε με δραστηριότητα στα έργα; …

Δεν αρκεί μόνο το να θέλης, αλλά πρέπει να προστεθή και το έργο. Θέλοντας ν’ ανεβής στον ουρανόν, λες «θέλω», μόνο;

Πως τότε, λέγει, έλεγες, ότι αρκεί το να θέλη κανείς; Η θέλησις πρέπει να συνοδεύεται από τα έργα, πρέπει και να επιχειρήται το πράγμα, πρέπει και να κοπιάση κανείς. 

Έχουμε βέβαια συνεργό και συμβοηθό το Θεό, μόνο να το επιχειρήσουμε, μόνο να καταπιαστούμε μ’ αυτό το έργο, μόνο να ενδιαφερθούμε, μόνο να το βάλουμε στο μυαλό μας, και όλα τα άλλα ακολουθούν.

Εάν όμως κοιμώμαστε και περιμένουμε ροχαλίζοντας να μπούμε στον ουρανό, τότε θα μπορέσουμε να κατακτήσουμε την κληρονομία των ουρανών;»


Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου