Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἁγίου Δημητρίου

(Ζωντανή ηχογράφηση στον Ι.Ν. Παντανάσσης Κατερίνης
σήμερα Κυριακή ΣΤ΄Λουκά, 26 Οκτωβρίου 2014,
ανήμερα της εορτής του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου)


Ἦχος γ’

Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.