Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017

Η αρετή δεν έχει από ανάγκη από δεσπότη...

Αποτέλεσμα εικόνας για η προσευχη

Η αρετή δεν έχει από ανάγκη από δεσπότη· αποκτάται θεληματικά και με απόλυτη ελευθέρια. 

Ό,τι προέρχεται από βία και καταναγκασμό δεν μπορεί να είναι αρετή. Η αρετή είναι μέτρο που επαναφέρει στην μεσότητα. 


Διότι δεν θα μπορούσε να είναι αρετή η έλλειψη του καθήκοντος ούτε και ο υπερβολικός ζήλος. 


Άγιος Γρηγόριος Νύσσης