Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021

Η αρετή δεν έχει ανάγκη από δεσπότη...

Αποτέλεσμα εικόνας για η προσευχη

Η αρετή δεν έχει ανάγκη από δεσπότη· αποκτάται θεληματικά και με απόλυτη ελευθέρια. 

Ό,τι προέρχεται από βία και καταναγκασμό δεν μπορεί να είναι αρετή. Η αρετή είναι μέτρο που επαναφέρει στην μεσότητα. 

Διότι δεν θα μπορούσε να είναι αρετή η έλλειψη του καθήκοντος ούτε και ο υπερβολικός ζήλος. 


Άγιος Γρηγόριος Νύσσης