Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021

Δεν είναι ψυχολογικός φόβος


Ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μολυσμό σαρκικό και πνευματικό. Δηλαδή από κάθε αμαρτία που επιτελείται είτε με το σώμα μας, είτε με τον νου μας είτε με την ψυχή μας, ζώντας άγια ζωή μέσα στον φόβο του Θεού. 

Ο φόβος του Θεού δεν είναι ψυχολογικός φόβος αλλά η αίσθηση της αγάπης του Θεού και του δέους εκείνου που πιάνει την ψυχή μας, όταν ατενίσουμε το μεγαλείο της αγιότητας και καθαρότητας του Θεού.


Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος