Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023

Επιτυχία του σκοπού


Μόνον το Πνεύμα το Άγιον εν ονόματι του Σωτήρος Χριστού μπορεί να απαλλάξει τον άνθρωπο από την καταλυτική επήρεια της αμαρτίας. 

Μόνον στο φως του διαλόγου της εξομολογήσεως αφανίζονται όλες οι μεθοδείες της πλάνης του πονηρού και γαληνεύει η ψυχή. 

Και μόνον με το Σώμα και το Αίμα του Χριστού γίνεται ο άνθρωπος Χριστοφόρος και Θεοφόρος και επιτυγχάνει του σκοπού για τον όποιον επλάσθηκε.


Ανδρέας Θεοδώρου, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών († 2004)