Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023

Αλίμονό μου!


Πόσο με έχει φθείρει η αμαρτία! Κάθε κακό, πονηρό και ακάθαρτο εισχωρεί αμέσως στη σκέψη μου και το νιώθει η καρδιά μου. 

Κάθε καλό, αντίθετα, κάθε δίκαιο, αγνό και άγιο συνήθως είναι μόνο σκέψη, δεν το νιώθει η καρδιά μου. Αλίμονό μου! 

Το κακό και το πονηρό βρίσκονται πιο κοντά στην καρδιά μου από το αγαθό και το καλό.


Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης