Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Τρεῖς σωτήριες πατερικὲς συμβουλὲς


Εἶπε ὁ Ἀββᾶς Ματόης: 

«Τρεῖς γέροντες πῆγαν στὸν Ἀββᾶ Παφνούτιο τὸν Κεφαλᾶ νὰ τὸ παρακαλέσουν γιὰ καμιὰ συμβουλή.

Τοὺς ρώτησε λοιπὸν ὁ Γέροντας: “Τί θέλετε νὰ σᾶς πῶ; Πνευματικὰ ἢ σωματικὰ πράγματα;”. 

Τοῦ ἀπαντοῦν· “Πνευματικά”. 

Τότε τοὺς λέει ὁ Γέροντας: 

“Πηγαίνετε στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀγαπήσετε πιότερο τὴν θλίψη παρὰ τὴν ἀνάπαυση, τὶς προσβολὲς περισσότερο παρὰ τὴν δόξα, τὸ δόσιμο καλύτερα παρὰ τὸ πάρσιμο”».


Ἀπὸ τὸ Γεροντικό τοῦ Σινᾶ