Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023

Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον


Μακάρια τα παιδιά που έζησαν από μικρά σε πνευματικό περιβάλλον και έτσι ακούραστα προχωρήσανε στην πνευματική ζωή.

Τρισμακάρια όμως είναι αυτά τα αδικημένα παιδιά που δεν βοηθηθήκανε καθόλου (αντιθέτως τα σπρώχνανε στο κακό) αλλά μόλις ακούσανε για το Χριστό γιαλίσανε τα μάτια τους και με μια στροφή εκατόν ογδόντα μοιρών γιαλίσανε απότομα την ψυχή τους και βγήκανε από την έλξη της γης και κινηθήκανε στην πνευματική τροχιά.


Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου