Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Ο σωστός δρόμος

20160417-2

Όποιος έχει αμετάπτωτο το βίωμα της έμπονης συντριβής ενώπιον του Κυρίου, βίωμα που προέρχεται από την επίγνωση των κινδύνων και των δυσκολιών της πνευματικής ζωής, αυτός βρίσκεται στο σωστό δρόμο.


Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος