Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Η πίστη στον Αληθινό Θεό


Η πίστη στον Αληθινό Θεό είναι αναγκαίο θεμέλιο για την πνευματική πρόοδο μας. Όσο στερεώτερα και βαθύτερα είναι τα θεμέλια, τόσο ψηλότερο και στερεώτερο γίνεται το οικοδόμημα. 

Όσο αυξάνεται η πίστη μας στον Θεό, τόσο περισσότερες και πλουσιώτερες ευλογίες λαμβάνουμε από το Άγιο Πνεύμα. 

Η αληθινή πίστη γεννά την ταπείνωση και τότε «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» (Μαρκ.9, 23). Μέχρι και βουνά μπορεί να μετακινήση οποίος πιστεύει άληθινά (βλ. Μαρκ. 11, 22-23).


Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης