Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2023

Ας δώσουμε την καρδιά μας στον Χριστό

Αποτέλεσμα εικόνας για χριστος καρδια

– Δώσαμε την καρδιά μας στα εφήμερα.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην αλαζονεία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην κενοδοξία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην φασαρία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην περιαυτολογία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην πονηρία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην ανηθικότητα.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην καταλαλιά και στη συκοφαντία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην αισχρολογία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στη σαρκολατρεία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην επίδειξη.

– Δώσαμε την καρδιά μας στη ζηλοτυπία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην αντιπάθεια.

– Δώσαμε την καρδιά μας στον θυμό.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην ισχυρογνωμοσύνη.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην υπερηφάνεια.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην υψηλοφροσύνη.

– Δώσαμε την καρδιά μας στην εγωλατρία.

– Δώσαμε την καρδιά μας στη φιλαργυρία.

– Δώσαμε την καρδιά μας…

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα, ας μαζέψουμε την καρδιά μας, για να την δώσουμε σε Κάποιον Ξεχωριστό.

Αυτά τα Χριστούγεννα, ας ευχόμαστε με αγάπη εμπράκτως αποδεδειγμένη, προς τον άνθρωπο και τον Θεό, ολόψυχα στις καρδιές μας, να γεννηθεί ο Χριστός.

Καλή νηστεία, προσευχή, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία και Ειλικρινή Μετάνοια.